บริษัท เดียร์บอร์นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2523 บริษัทมีธุรกิจประกอบกิจการสองส่วนคือ การให้บริการทางด้านโลจิสติกและให้คำปรึกษาแก่บริษัทนำเข้าและส่งออก ส่วนที่สองคือ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายครีมทำความสะอาดภายใต้เครื่องหมาย สเตคลีน ซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบและให้บริการในส่วนของการกระจายสินค้า ไปยังโรงงานผู้ผลิตในประเทศ บริษัทมีความภูมิใจในประสบการณ์ และความชำนาญด้านการให้บริการที่หลากหลาย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำจำนวนมาก

บริษัทฯ ได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาต เพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพิธีการศุลกากรแทนกรมศุลกากร เพื่อแบ่งเบาภาระและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออก บริษัทมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ตั้งแต่ด้านเอกสารศุลกากร จัดเก็บและกระจายสินค้าโดยบริษัทมีให้เช่าคลังเก็บสินค้าแห้งซึ่งมีเนื่อที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร และแท็งค์เก็บของเหลวจำนาน 10,000 คิว บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งสามารถรองรับการเก็บและพักสินค้าของลูกค้า บริษัทตั้งอยู่บน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสถานที่ตั้งมีระยะทางการเดินทางที่ใกล้ท่าเรือต่างๆ สามารถเดินทางเข้าออกกรุงเทพและปริมณฑลสะดวก เมื่อใช้เส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรม 

Picture 1
Picture 2
 

"บริษัทฯ ยึดมั่นในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโลจิสติกครบวงจรในอีก 3 ปีข้างหน้า"

 
 

"บริหารงาน วางแผน ประสานการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยการนำเสนอบริการขนส่งสินค้าที่ครบวงจร แก่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นบริการที่มีคุณภาพ ขนส่งรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินการแก่ลูกค้า เพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมต่อกระบวนการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวมและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

 
Leadership, Constant, Virtue Secure, Support, Cooperate Clean, Accurate, Sincere
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit TL TRADING

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | ทีแอล เทรดดิ้ง

ISO AEC @Dearborn Facebook CTAT th EN