ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า  
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า  
พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้า  
วิธีการกำหนดราคาศุลกากร  
สินค้าที่มีมาตรการควบคุมการนำเข้า  
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย  
สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีในการนำเข้าสินค้า  
ความผิดทางศุลกากรและการลงโทษ
 
พิธีการทางศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้า  
ประเภทใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  
สินค้าที่มีมาตรการควบคุมการส่งออก  
สรุปขั้นตอนการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้า  
การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศ  
การขนส่งสินค้าทางทะเล  
การขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์  
รายละเอียดที่ผู้ส่งออกควรทราบในการจองเรือ  
วิธีการคิดค่าระวาง (ค่า freight)  
การขนส่งสินค้าทางอากาศ  
การคิดค่าระวางสำหรับการขนส่งทางอากาศ
 
ความหมายและประเภทของการประกันภัย  
ภัยที่คุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครอง  
เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันภัย  
ข้อเสนอแนะในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ  
วิธีการชำระเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ  
เทอมการค้าสากล (Incoterm 2010)  
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า  
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์

ISO AEC @Dearborn Facebook CTAT th EN