เป็นวิวัฒนาการของการขนส่งทางทะเลที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากความจำเป็นของสภาพและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อดีของการขนส่งระบบนี้ คือ จะทำให้การยกขนหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากเรือสู่ฝั่ง การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้า หรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน ซึ่งในบางประเทศมีค่าจ้างแรงงานสูงมาก
 
 
 
  Size / Type Maximum (Tons) Payload (cbm.) Tare weight (Tons) Dimension (m.) L x W x H
20' dry van 21.8 25 2.2 5.9 x 2.35 x 2.392
40' dry van 26.68 56 3.8 12.032 x 2.35 x 2.39
20' open top 21.86 25 2.14 5.894 x 2.344 x 2.347
40' open top 26.78 60 3.7 12.027 x 2.344 x 2.347
20' platform 22.32   3.08 5.988 x 2.398 x 2.231
40' platform 39.7   5.3 12.064 x 2.369 x 1.943
40' high cube 26.58 60 3.9 12.033 x 2.35 x 2.695
45' high cube 25.6 86.1 4.8 13.55 x 2.35 x 2.695
20' reefer 2.15 25 2.85 5.449 x 2.286 x 2.272
40' reefer 27.96 50 4.5 11.55 x 2.25 x 2.215
40' reefer high cube 27.85 60 4.65 11.583 x 2.286 x 2.554

 
Steklean Tailiang Chemical Piyasiri Wanit Kongsawan Chemical

หน้าหลัก | พิธีการศุลกากร | คลังสินค้า | แท็งค์ของเหลว | รถบรรทุก | ค่าระวาง | เคาน์เตอร์ เซอร์วิส | ท่าเรือ | เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ

กลุ่มบริษัทในเครือ : สเตคลีน | ไต๋เหลียง เคมีภัณฑ์ | ปิยะศิริวานิช | คงสวรรณ เคมีภัณฑ์